Inne usługi księgowe

  • Reprezentacja w urzędach: US, ZUS
  • Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG
  • Wypełnianie dokumentów np. CEIDG-1, VAT-R, dokumentów do ZUS
  • Rejestracja w US i ZUS
  • Rozliczanie PIT-ów rocznych – PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39