Księgi przychodów i rozchodów

 • Księgowanie dokumentów w księdze przychodów i rozchodów (księgowość)
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT (ewidencja podatkowa)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

Kadry i Płace oraz pełna obsługa ZUS

 • Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
 • Sporządzanie deklaracji PIT 4
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Sporządzanie raportów osób ubezpieczonych RMUA

Ryczałt ewidencjonowany

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

Inne usługi księgowe

 • Reprezentacja w urzędach: US, ZUS
 • Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG
 • Wypełnianie dokumentów np. CEIDG-1, VAT-R, dokumentów do ZUS
 • Rejestracja w US i ZUS
 • Rozliczanie PIT-ów rocznych – PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39