Księgi przychodów i rozchodów

  • Księgowanie dokumentów w księdze przychodów i rozchodów (księgowość)
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT (ewidencja podatkowa)
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji
  • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów