Kadry i Płace oraz pełna obsługa ZUS

  • Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
  • Prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
  • Sporządzanie deklaracji PIT 4
  • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
  • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
  • Sporządzanie deklaracji PFRON
  • Sporządzanie raportów osób ubezpieczonych RMUA